Бид танд 9911-тэй дугаар барьцаалсан зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.