УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН СУДАЛГАА

2018 он 01 дүгээр сар

  1. Шинэ орон сууцны үнийн мэдээлэл

2018.01 сарын байдлаар судалгаанд хамрагдсан Улаанбаатар хотын Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэгт борлуулагдаж буй шинэ орон сууцны мэдээг харуулбал:

 

Баянгол

Баянзүрх

Хан-Уул

Чингэлтэй

Сүхбаатар

Сонгинохайрхан

Нийт

Төслийн нийт тоо

12

26

30

1

9

5

83

Ашиглалтанд орсон

10

18

19

1

8

5

61

Баригдаж дуусаагүй

2

8

11

-

1

-

22

Нийт айлын тоо

8,871

11,312

11,977

45

1,084

4,484

37,773

Хамгийн өндөр үнэ 1 м2

2,700,000

3,900,000

4,500,000

2,700,000

4,900,000

1,900,000

 

Хамгийн бага үнэ 1 м2

1,500,000

1,050,000

1,350,000

2,600,000

1,750,000

1,450,000

 

 

Шинэ орон сууцны төслүүд /төслийн тоог хувиар харуулбал/:

 

Дээрхээс харахад судалгаанд хамрагдсан нийт 83 төслийн 37,773 айлын орон сууц баригдаж байгаагаас 61 төслийн орон сууц ашиглалтанд орж, 22 төслийн орон сууц ашиглалтанд ороогүй байна. БЗД, ХУД-т нийт төслийн 67% буюу 56 орон сууцны төсөл баригдаж байгаа ба үнийн хувьд  СБД, ХУД-т байрны 1 м2 үнэ хамгийн өндөр үнээр борлуулагдсан хэвээр байна.

Шинээр баригдаж буй төслийн тооны өөрчлөлтийг харуулбал:

 

Баянгол

Баянзүрх

Хан-Уул

Чингэлтэй

Сүхбаатар

Сонгинохайрхан

Нийт

Төслийн тоо 2017.05

8

18

16

1

7

3

53

Төслийн тоо 2017.07

10

17

18

1

6

3

55

Төслийн тоо 2017.09

10

22

22

1

6

3

64

Төслийн тоо 2017.11

12

22

27

1

7

4

73

Төслийн тоо 2018.01

12

16

30

1

9

5

83

Судалгаанд хамрагдсан шинээр баригдаж буй орон сууцны тоог харахад сар бүр нэмэгдсэн ба энэ нь орон сууцны нийлүүлэлт их байгааг харуулж байна.

  1. Хуучин орон сууцны үнийн мэдээлэл

2018.01 сарын байдлаар unegui.mn сайтын зараас судалгаанд хамрагдсан Улаанбаатар хотын Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэгт борлуулагдаж буй хуучин орон сууцны мэдээг харуулбал:

Д/д

Дүүрэг

1 өрөө

2 өрөө

3 өрөө

Нийт

Тоо

Өндөр үнэ

Бага үнэ

Тоо

Өндөр үнэ

Бага үнэ

Тоо

Өндөр үнэ

Бага үнэ

1

БГД

62

113,000,000

29,000,000

111

180,000,000

50,000,000

117

256,480,000

68,000,000

290

2

БЗД

55

84,000,000

30,000,000

77

149,500,000

49,700,000

74

250,000,000

65,000,000

206

3

ХУД

36

93,000,000

35,000,000

71

188,580,000

51,000,000

67

600,000,000

70,000,000

174

4

ЧД

6

62,000,000

45,000,000

21

144,900,000

63,000,000

15

316,400,000

82,440,000

42

5

СБД

20

120,000,000

38,000,000

38

227,700,000

56,850,000

32

300,000,000

65,000,000

90

6

СХД

43

80,000,000

26,000,000

48

130,000,000

34,000,000

53

160,000,000

55,000,000

144

Нийт

222

 

 

366

 

 

358

 

 

946

Орон сууцны худалдах зарын тоог хувиар харуулбал:

Судалгаанд хамрагдсан орон сууцны зараас харахад БГД, БЗД-т хуучин орон сууцны 53% буюу 496 орон сууц борлуулахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн байна.1-3 өрөө байр СБД, ХУД-т хамгийн өндөр үнэтэй борлуулагдаж байна.

ДҮГНЭЛТ

Судалгаанд тухайн сард зах зээлд борлуулагдахаар нийлүүлсэн шинэ, хуучин нийт 38,719 айлын орон сууцны үнийг хамруулсан. 2017/11 сартай харьцуулахад шинээр ашиглалтанд орж буй орон сууцны 5 төслийн 1 м2-н үнэ 50,000-200,000 төгрөгөөр нэмэгдсэн, 2 төслийн 1 м2-н үнэ 100,000- 300,000 төгрөгөөр буурсан байна. Зах зээлд орон сууцны нийлүүлэлт их, шинэ баригдаж буй барилгын 2-3 өрөө байр хамгийн хурдан борлуулагдсан хэвээр байгаа нь судалгаа хийж байх явцад харагдаж байсан. 2018/01 сарын байдлаар банкны санхүүжилтээр баригдаж буй шинэ орон сууцны хувьд 8 хувийн зээлийн эргэн төлөлтөөс олгогдсон хэвээр, бусад орон сууцны хувьд гэрээт болон бусад банкны санхүүжилтээр мөн барилгын компанийн 1-5 жилийн хугацаатай зээлд хамрагдаж орон сууц борлуулагдаж байна.

Эх сурвалжууд

  1. oronsuuts.barilga.mn
  2. unegui.mn
  3. shinebair.mn
  4. mongolbank.mn

БОЛОВСРУУЛСАН: ЗЭЭЛИЙН АЛБА


Та энэ нийтлэлийг найзуудтайгаа хуваалцаарай. Баярлалаа.


Бусад нийтлэлүүд