Мэдээ, мэдээлэл

"ЧОНО ФИНАНС ББСБ" ЖДБ-ИЙН САНХҮҮГИЙН ХҮРТЭЭМЖ ФОРУМ 2017 АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦЛОО


"Чоно финанс ББСБ" Баянгол дүүргийн ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих төвтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.


"Төлбөрийн чадваргүйд тооцох болон дампуурлын эрх зүйн орчинг сайжруулах нь" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа.


Залгах